Hukuk Büromuzca, ülkemizde tüm dalların içerisinde yaygın olarak sözleşmelerin, mahkeme kararlarının, ticari ilişkilerden kaynaklı alacakların, tacir olmayan kişiler arası alacak ve borçların ifası için kullanılan bu alanda 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nu hükümlerine göre icra müdürlüğü, icra hukuk mahkemesi ve icra ceza mahkemelerine ilişkin her türlü dava ve icra takibi süreçleri takip edilmektedir. İcra Hukuku, ilk akla geldiğinde çok detaylı  olduğu düşünülmese de aslında kişilerin var olduğu her alanda ifa yükünü İcra Hukuku çözmektedir. Tacirler arası veyahut kişiler arası Alacaklı borçlu ilişkisinin yanında, kiradan kaynaklı alacak, tahliye davaları ile icra takipleri, ipoteğin paraya çevrilmesi ile ilgili icra takip işlemleri, çek, senet, bono vb. kambiyo senetlerinin tahsili ile ilgili tüm takip işlemleri, mahkemeler tarafından gerek ara karar ile gerek ise ilam sonunda verilen  tedbir/iştirak, yoksulluk nafakalarının tahsili ile ödenmemesi halinde tazyik hapsi ile sonuçlanabilecek İcra Ceza Mahkemelerinde dava süreci, yeni düzenleme ile aslında bir takım yenilikler getirilen Çocuk Teslimine ilişkin tüm işlemler, mahkeme kararlarının icrasını durdurmak için takip edilen tüm süreç, istihkak ve buna bağlı olarak devam eden davalar ve icra takip süreçleri, icra takibine veyahut bir davaya konu taşınır/taşınmaz malın haczi, satışı vb. tüm işlemleri ile bir mahkeme ilamı neticesinde konusu para olmayan alacaklar için bir malın teslimi işlemleri gibi tüm işlemler deneyimli avukatlarımız ve çalışma arkadaşlarımız ile takip edilmektedir.