Ceza Hukukunun temeli 1926 yılında, 1889 tarihli İtalyan Zanardelli Yasası esas alınarak hazırlanarak TBMM’de kabul edilen kanundur. Günümüz şartlarına göre diğer tüm kanunlar gibi değişen Türk Ceza Kanunun en son hali 26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilen ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren[1] 5237 sayılı ceza kanunudur. Ceza hukuku, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanun’nun 1. Maddesinde de yazıldığı üzere amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir.  Bu nedenle 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile beraber atıfta bulunan diğer kanun ve yönetmelikler ışığında alanında uzman avukatlarımız ile beraber dava öncesi uzlaşma ve soruşturma aşamalarında, sonrasında kovuşturma safhasının tüm süreçlerinde müvekkiller ile beraber hareket edilmekte. Savunma, şikayet ve türlü haklarına ilişkin danışmanlık ile beraber tüm davalarının takipleri yapılmaktadır.