Ülkemizde her türlü ilişkinin mihenk taşı olan en yüce kurum ailedir. Aile kurumu varlığını bireylerin bir araya gelerek birbirlerine verdikleri sözler bir akid  niteliğinde olup bu kurum Devlet tarafından bir çok yönü ile  koruma altına alınmıştır.  Bu koruma 4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile çerçevelendirilmiş olup taraflara bir çok hak ve yükümlülükler yüklemiştir. Aslında evlilik ile başlanıldığı düşünülen aile kavramına Türk Medeni Kanunu’nu örf adetlerimizi içeren nişanlılık evresinden başlamıştır. Bununla beraber aile kurumunun temeli olan her bireyin kendisini bağlayan bir çok hakkı da koruyama almıştır. İkili ilişkilerin çatırdaması veyahut daha başlamadan önce bazı hususlarda anlaşılması için Aile Hukuku içerisinde bir çok seçenek sunulmuştur. Taraflar nişanlanma ile beraber aralarında akid düzenlemese de bir evlilik öncesi akid oluştuğu kabul edilir ve nişan ile beraber süreç başlar buna ilişkin sonunda evlilik akdi gerçekleşme dahi nişanlılık döneminde alınan eşya ile takılar açısından hukuki süreç takibi, evlilik öncesi ve evlilik akdi içerisinde tarafların taşınır/taşınmaz mallara ilişkin evlilik sözleşmesi düzenlemesi, evlilik birliğinin kendi içerisinde sona ermesine bağlı olarak başlatılan çekişmeli veyahut anlaşmalı boşanma davaları ile ilgili tüm süreçlerin takibi, boşanmanın fer’isi olarak nitelendirilen maddi, manevi tazminat davası ile taraflardan herhangi biri için talep edilebilen tedbir/yoksulluk nafakası ile müşterek çocuk/lar için tedbir/iştirak nafakası, Aile Konutu Tahsisi talep ve davaları,  Çocuk ile ilişki kurulması halinde Çocuk teslimine ilişkin tüm süreç ve takibi, Mal rejiminden kaynaklı her türlü dava ve takip süreçleri, Ziynet Eşyalarının alınması için  her türlü dava ve takip süreçleri,60284 sayılı yasa kapsamında uzaklaştırma ile tedbir nafakası ile ilgili tüm süreçler, Tanıma Tenfiz ile ilgili tüm Süreçler, taraflardan birinin yabancı olması halinde evlilik ile kazanılacak vatandaşlık ile ilgili tüm hukuki süreçler ile Aile Hukuku içerisinde yer alan tüm davalarda ofisimizin deneyimli avukatları hem danışmanlık hem de dava takibi ile tüm süreçlerde danışanlar ve müvekkiller ile beraber hareket etmektedir.