Tazminat Hukuku, diğer alanlar nasıl birbirleri ile bağlantılı ise bu Tazminat Hukuku da en az onlar kadar birbirileri ile bağlantılı birçok alan içermektedir. Bir ceza yargılaması neticesinde taraflardan birinin cezalandırılması neticesinde diğer tarafın uğradığı maddi manevi zararların tazmini, kişilik haklarının saldırıya uğraması sebebi ile kişilerin manevi zararının tazmini, evlilik birliği içerisinde tarafların kusur oranına göre hakimin takdirine bağlı olarak takdir ettiği maddi, manevi zararları tazmini, bir malın ayıplı olması halinde tüketicinin zararının tazmini, bir sözleşme içerisinde karşılıklı edimlerin yerine getirilmemesi halinde tarafların zararlarının tazmini, bir taşınır/taşınmaz malın gizli ayıpları sebepleri ile zarara  uğrayan karşı taraftan bu zararının tazmini istemi ile ilgili tüm süreçlerde alanında uzman avukatlar ile beraber süreçler büromuzca takip edilmektedir.