Hukuk Büromuzca, müvekkillerimizin işyeri politikalarının incelenmesi ve tadili, toplu iş sözleşmeleri müzakereleri ve sendikalarla olan ilişkilerde aktif danışmanlık hizmeti, iş sözleşmelerinin incelenmesi ve iş sözleşmelerinin sona ermesi durumunda işçi ve işverenler tarafında hak kazanılan alacakların tahsili veya haksız talep edilen alacaklara karşı hukuki koruma sağlama faaliyetleri yürütülmektedir.